Regulamin

Warunki ogólne

 

Jeśli chcesz być klientem lub aktywnym użytkownikiem naszego sklepu internetowego, przeczytaj uważnie nasze Ogólne Warunki i korzystaj z naszych usług tylko wtedy, gdy zgadzasz się ze wszystkimi jego punktami i uznasz je za wiążące.

 

Informacje techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, które nie są zawarte w niniejszych OWH, są zawarte w innych informacjach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszych OWU oraz prospektów i innych informacji dostępnych w Serwisie należy interpretować łącznie, we wzajemnym poszanowaniu. Jeżeli treść niniejszych OWU różni się od informacji i innych informacji dostępnych w Serwisie, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych OWU.

 

 1. Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: OWU) zawierają ogólne warunki korzystania z Serwisu przez osoby korzystające z produktów i usług dostępnych w serwisie https://shopisland.pl („ Serwis ”) („ Użytkownik ”), które nie zostały indywidualnie omówione przez strony. Rejestrując się, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje również postanowienia niniejszych OWH podczas składania zamówienia.

 

 1. Usługodawca

Nazwa:  Copremia International Kft.

Siedziba:  2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adres do korespondencji: Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Adres firmy:  brak

Nazwisko przedstawiciela:  Ádám Mihály Pinczi, dyrektor zarządzający

Numer rejestracyjny firmy:  13-09-208367

Nazwisko  sekretarza : Biuro Rejestrowe Sądu Rejonowego w Budapeszcie

Numer podatkowy:  28809812-2-13

Wspólnotowy numer podatkowy: HU28809812

Instytucja finansowa zarządzająca kontem:  OTP Bank Plc.

Numer konta:  11719025-21457108-00000000

Adres e-mail:  info@shopisland.pl

 

 1. Działalność handlowa w zakresie doręczania paczek

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów konsumpcyjnych, a także handel paczkowy i internetowy.

Usługodawca w ramach prowadzonej działalności handlowej importuje określone produkty spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym jest również uznawany za producenta produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności za produkt dla tych produktów. W przeciwnym razie Usługodawca, jako dystrybutor produktów, jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu w przypadku wskazania producenta. 6: 553.

Użytkownicy mogą znaleźć artykuły konsumenckie i inne produkty sprzedawane w Serwisie w ramach odpowiednich pozycji menu w Serwisie.

 1. Produkty dystrybuowane

Usługodawca podaje informacje o każdym produkcie w karcie katalogowej w Serwisie. Wszystkie komunikaty handlowe w Witrynie należy interpretować w związku z postanowieniami niniejszych OWH.

Produkty sprzedawane w Witrynie nie kwalifikują się jako pomoce medyczne ani inne urządzenia medyczne. W związku z tym Usługodawca informuje w szczególności Użytkowników, że produkty nie są używane do celów diagnostycznych lub terapeutycznych, ani też nie mają na celu zapobiegania, diagnozowania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia objawów choroby. Ogłoszenia o działaniu produktów na stronie w żaden sposób nie przypisują produktom działania leczniczego.

Usługodawca dostarcza Użytkownikom produkty w stanie odpowiednim do zamierzonego zastosowania. Jednak przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest odpowiednio wyczyszczony zgodnie z rodzajem produktu i zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu oraz wszelkimi informacjami dostępnymi w Internecie przed użyciem produktu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

 1. Warunki korzystania

5.1. Mali użytkownicy

Rejestracja i przyjęcie zamówienia Użytkownika w wieku poniżej 18 lat lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, w przeciwnym razie Usługodawca nie będzie mógł przyjąć zlecenia małoletniego lub ograniczonej aktywności Użytkownika. a rejestracja zostanie anulowana.

5.2. Odpowiedzialność

Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za postępowanie Użytkowników. Ponadto oświadcza, że ​​Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie.

Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, aby korzystanie z Serwisu nie naruszało prawa ani praw osób trzecich, ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania treści (np. Postów) udostępnianych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. W stosunku do publikowanych treści Usługodawca jest uprawniony, ale nie obowiązany, do poszukiwania znaków wskazujących na kontynuację bezprawnej działalności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści.

5.3. Prawa autorskie

Cała strona internetowa i jej zawartość (np. Teksty, obrazy, elementy graficzne) są chronione prawem autorskim, dlatego ich kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

 1. Zakupy w serwisie

6.1. Proces zamawiania

6.1.1. Kosz

Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość składania zamówień online. Wybrany produkt można dodać do koszyka za pomocą przycisku Dodaj do koszyka . Użytkownik może sprawdzić zawartość koszyka korzystając z pozycji menu Koszyk . Tutaj możesz zmienić ilość produktu w koszyku i zamówić artykuł.

W menu Koszyka Użytkownik jest uprawniony do zrealizowania kuponów dostarczonych przez Usługodawcę poprzez wpisanie kodu kuponu. Korzyści i rabaty oferowane przez każdy kupon można znaleźć w komunikacie handlowym dostarczonym podczas wręczania kuponu. Co do zasady rabaty udzielane przez kupony nie podlegają łączeniu i można wykorzystać jeden kupon na zamówienie wybrane przez Użytkownika.

Użytkownik może również wybrać odpowiednią metodę dostawy korzystając z pozycji menu Koszyk. Usługodawca wskazuje całkowity koszt każdego środka transportu obok niego. Dalsze informacje o każdym rodzaju transportu zawarte są w niniejszych OWH.

6.1.2. Sprawdzić

Użytkownik może kontynuować proces zakupu, klikając przycisk Przejdź do kasy . W Serwisie nie ma możliwości rejestracji, Użytkownicy zawsze mogą składać indywidualne zamówienia.

W interfejsie Kasy Użytkownik musi wybrać odpowiednią formę płatności, a także sprawdzić wszystkie wprowadzone wcześniej dane oraz produkty, które chce zamówić, ich ilość. W przypadku błędów przy wprowadzaniu danych, Użytkownik może poprawić wprowadzone dane. Jeśli wszystko się zgadza, możesz użyć przycisku Zapłać , aby sfinalizować zamówienie. Otrzymasz potwierdzenie na stronie internetowej lub e-mailem. Jeżeli po zarejestrowaniu zamówienia (np. W e-mailu potwierdzającym) wykryje nieprawidłowe dane, musi niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

6.2. Wiązanie ofert, potwierdzenie

Usługodawca informuje Użytkownika w ciągu 48 godzin o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która jest przekazywana na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika potwierdzenia w ciągu 48 godzin Użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty i nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówionych produktów.

E-mail potwierdzający zawiera dane podane podczas zakupu, dane zamówienia, nazwę i cenę zamawianych produktów, wybrane metody płatności i dostawy, numer zamówienia, a ponadto uwagi Użytkownika dotyczące zamówienia.

6.3. Zawarcie umowy

Umowę można zawrzeć tylko w języku węgierskim. Złożenie zamówienia jest umową zawartą drogą elektroniczną, dla której ustawa CVIII z 2001 r. O niektórych zagadnieniach usług handlu elektronicznego oraz usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. („ Ustawa Ekera ”) stosuje się odpowiednio. Umowa jest objęta dekretem rządowym 45/2014 (II.26.) W sprawie szczegółowych zasad umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 / UE w sprawie praw konsumentów.

Oprócz wysłanej automatycznie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, Usługodawca wyśle ​​do Użytkownika drugi e-mail (oddzielny e-mail z potwierdzeniem) w ciągu kolejnych 48 godzin, w którym zaakceptuje ofertę Użytkownika. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania oddzielnej wiadomości e-mail do Użytkownika o przyjęciu oferty przez Usługodawcę. W przypadku braku tego drugiego, akceptowalnego e-maila od Usługodawcy, z Użytkownikiem nie zostanie zawarta żadna umowa sprzedaży, a Usługodawca nie będzie zobowiązany do jej doręczenia.

6.4. Rejestracja umowy

Umowa zawarta za pośrednictwem strony internetowej nie kwalifikuje się jako umowa pisemna, Usługodawca jej nie rejestruje, nie jest później dostępna. Usługodawca nie przestrzega przepisów kodeksu postępowania.

6.5. Faktura

Usługodawca wystawia fakturę za sprzedaż towaru, która jest dostarczana na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym samym czasie co dostawa.

Usługodawca wystawia jedną fakturę za Zamówienie, nie ma możliwości otwarcia faktury, wymaga złożenia osobnego zamówienia.

6.6. Zapłata

Serwis umożliwia swoim Użytkownikom korzystanie z następujących metod płatności.

6.6.1. Płatność kartą kredytową

Dzięki płatności kartą kredytową możesz wygodnie i bezpiecznie zapłacić cenę produktów. Płacąc kartą kredytową, możesz zapłacić za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu płatności Barion. Nie przekazujemy danych klientów do Barion, ani nie otrzymujemy danych bankowych, z wyjątkiem potwierdzenia sukcesu transakcji.

Na naszej stronie internetowej można płacić następującymi rodzajami kart:

 • Visa Classic (tłoczona)
 • MasterCard (tłoczona)
 • American Express
 • W zależności od wydawcy, karty Visa Electron (niewytłaczane) i Maestro – w przypadku tych kart wystawca decyduje o korzystaniu z karty w Internecie, jeśli jest do tego upoważniona, w takim przypadku nasz system może ją zaakceptować.

Zobacz ogólne warunki firmy Barion, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu płatności kartą kredytową!

 

6.6.2. Bezpośredni przelew bankowy

W przypadku wyboru przelewu bezpośredniego Użytkownik otrzyma informację o danych do płatności drogą mailową po wysłaniu zamówienia. W każdym przypadku Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru zamówienia w polu komentarza przelewu bankowego, w przeciwnym razie identyfikacja zamówienia może się nie powieść, a przekazana kwota zostanie zwrócona automatycznie po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

W przypadku bezpośredniego przelewu, Usługodawca dostarczy produkty dopiero po całkowitym zaksięgowaniu ceny zakupu. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od wysłania zamówienia Usługodawca ma prawo w każdym czasie jednostronnie odstąpić od zamówienia.

6.6.3. Płatność gotówką przy odbiorze

W przypadku chęci rozliczenia wartości zamówienia przy odbiorze paczki należy wybrać formę płatności za pobraniem. W takim przypadku wartość zamówionego produktu (ów) należy uiścić osobiście pracownikom firmy kurierskiej po otrzymaniu paczki.

Płatności za pobraniem dokonuje partner Usługodawcy, na którym obowiązują ogólne warunki przewoźnika.

6.7. Opcje odbioru, dostawa

Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące opcje i sposoby dostawy:

6.7.1. Usługa kurierska (GLS)

Paczki są dostarczane do domu przez pracowników firmy kurierskiej, zazwyczaj w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00, kurier z wyprzedzeniem informuje klienta SMS-em o nadejściu paczki, w którym kurier ustala 3-godzinny interwał przybycia paczki. Jeśli nie ma Cię w domu w tym okresie, wskazane jest podanie adresu pracy (jeśli to możliwe) jako adresu dostawy.

Jeżeli kurier nie może znaleźć nikogo pod wskazanym adresem, zostaw awizo, o przesyłkę możesz zapytać u dyspozytora pod podanym tam numerem telefonu. Kurier ponowi próbę dostawy następnego dnia. Jeśli dostawa nie powiedzie się po raz drugi, firma kurierska odeśle towar na miejsce, a zamówienie zostanie anulowane. Koszt dostawy nieotrzymanych paczek zostanie obciążony klientem!

Zamówienia naszego sklepu internetowego są realizowane przez firmę kurierską GLS.

Przy odbiorze towaru Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub produktu Użytkownik może poprosić kuriera o sporządzenie protokołu. W przeciwnym razie ilość i jakość towaru zostanie odebrana poprzez odebranie towaru od kuriera lub podpisanie dokumentu potwierdzającego odbiór, w związku z czym Usługodawca nie będzie mógł przyjąć reklamacji ilościowej po wyjeździe osoby realizującej dostawę.

Jeżeli przy odbiorze opakowanie lub produkt uległy widocznemu uszkodzeniu, a uszkodzenie nastąpiło przed odebraniem towaru, Usługodawca zapewni nieodpłatny zwrot lub wymianę towaru.

O ile nie uzgodniono inaczej, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia Produktu Użytkownikowi, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od zawarcia umowy (tj. Przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę). W przypadku opóźnienia Usługodawcy Konsumentowi przysługuje prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu. Jeżeli Usługodawca nie wykona dodatkowego terminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, oprócz innych roszczeń gwarancyjnych. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Usługodawca odmówił wykonania umowy lub umowa powinna zostać wykonana w wyznaczonym terminie – a nie inaczej – zgodnie z umową stron lub rozpoznawalnym celem świadczenia usługi. Bez ograniczania powyższego Użytkownikowi przysługują wszelkie przysługujące mu prawa Ptk. aby skorzystać z prawa z tytułu rękojmi wynikającego z powyższego, nie są one ograniczone w przypadku Użytkownika, który kwalifikuje się jako konsument.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i gwarancja zwrotu pieniędzy

7.1. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Oprócz zapewnienia Użytkownikowi prawa do odstąpienia od umowy opisanego w punktach 6.2-6.3 poniżej, Usługodawca może zastosować 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na niektóre swoje produkty. Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy tylko tych produktów, dla których Usługodawca wyraźnie wskazał to na Stronie internetowej.

Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od otrzymania produktu w taki sam sposób, jak prawo do odstąpienia od umowy (patrz punkt 6.2 poniżej).

Użytkownik nie jest uprawniony do skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy za produkt, którego wartość spadła lub został w inny sposób uszkodzony w wyniku jego użytkowania. Wyjątek ten nie dotyczy wydobycia produktu ani amortyzacji wynikającej z jego zamierzonego wykorzystania.

7.2. Procedura korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

45/2014 w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentem a przedsiębiorcą. (II. 26.) Rządu, w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zaocznie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w określonym terminie.

A Ptk. Zgodnie z obowiązującymi przepisami interpretacyjnymi konsumentem jest każda osoba fizyczna działająca poza swoim zawodem, działalnością na własny rachunek lub działalnością gospodarczą. W przypadku Użytkownika, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Usługodawca jest uprawniony do sprawdzenia w każdym czasie, czy Użytkownik kwalifikuje się jako konsument w stosunku do zamówienia.

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik) produktu lub, w przypadku kilku produktów, ostatniego dostarczonego produktu. Konsument może również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru towaru.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument musi przesłać Usługodawcy wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia w terminie podanym powyżej na którykolwiek z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszych OWH (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną). Również w tym celu Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do niniejszych OWU.

Uznaje się, że Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle ​​do Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy uważa się za ważne w terminie, jeżeli Konsument wyśle ​​oświadczenie do Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych (nawet 14 dnia kalendarzowego). W przypadku powiadomienia pocztą Usługodawca przy obliczaniu terminu uwzględnia datę nadania, aw przypadku powiadomienia pocztą elektroniczną godzinę wysłania wiadomości e-mail. Konsument wyśle ​​pismo listem poleconym w celu wiarygodnego potwierdzenia daty nadania. Do Konsumenta należy wykazanie, że skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z powyższym i przepisami prawa.

Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zamówionego produktu na adres wskazany w pkt 2 ASZF, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar (pocztą lub dostarczy zamówionemu przez siebie kurierowi) przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośredni koszt odesłania produktu na adres Usługodawcy ponosi Konsument. Usługodawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłki odsyłanej za pobraniem. Poza kosztem zwrotu towaru Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy zgodnie z przepisami prawa, Usługodawca zwróci Konsumentowi pełną kwotę zapłaconą za wynagrodzenie, w tym koszty poniesione w związku ze świadczeniem (koszty transportu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub . Wyjątkiem są dodatkowe koszty poniesione z powodu wybrania przez Konsumenta innego środka transportu niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub udowodnienia przez Konsumenta, że ​​został on zwrócony: z tych dwóch Usługodawca uwzględni wcześniejszy termin.

Podczas zwrotu Usługodawca skorzysta z takiego samego sposobu płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na skorzystanie z innego sposobu płatności; Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w wyniku skorzystania z tego sposobu zwrotu.

Konsument odpowiada za amortyzację produktu tylko wtedy, gdy nastąpiła ona z powodu używania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktu.

7.3. W takich przypadkach Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • W przypadku umowy o świadczenie usługi, po wykonaniu całości usługi, jeżeli Usługodawca przystąpił do świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu całej usługi traci prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku produktu lub usługi, na cenę lub opłatę, na którą dostawca usług rynku finansowego nie ma wpływu, zależy to od ewentualnych wahań 14-dniowego okresu odstąpienia.
 • W przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany przez Usługodawcę na podstawie instrukcji Konsumenta lub na wyraźne życzenie lub w przypadku produktu, który został wyraźnie dostosowany do Użytkownika.
 • W przypadku produktu, który łatwo się psuje lub który przez krótki czas zachowuje swoją jakość.
 • W przypadku produktu zapieczętowanego, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu po dostarczeniu.
 • W odniesieniu do produktu, który ze swej natury jest nierozłącznie mieszany z innym towarem po dostawie.
 • W przypadku napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość uzależniona jest od wahań rynkowych niezależnych od Usługodawcy, a cena której cena została ustalona przez strony przy zawarciu umowy sprzedaży, z tym że umowa zostanie zrealizowana dopiero po trzydziestym dniu.
 • W przypadku umowy handlowej, w której Usługodawca odwiedza Użytkownika na wyraźne żądanie Konsumenta w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 • W zakresie sprzedaży i zakupu zapieczętowanego opakowania audio lub wideo oraz kopii oprogramowania komputerowego, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu.
 • W przypadku gazet, magazynów i czasopism, z wyłączeniem umów o prenumeratę.
 • W przypadku zamówień udzielanych w drodze aukcji publicznej.
 • W przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, najmu samochodów, usług gastronomicznych lub rekreacyjnych innych niż lokal mieszkalny, jeżeli zostały określone w umowie termin wykonania lub terminy określone w umowie.
 • W odniesieniu do treści danych cyfrowych przekazanych na nośnikach niematerialnych, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument oświadczył jednocześnie, że po rozpoczęciu świadczenia traci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Gwarancja

8.1. Gwarancja na materiały eksploatacyjne

W przypadku nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za dostawy na rzecz firmy zgodnie z przepisami ustawy V z 2013 roku Kodeks cywilny („ Kodeks cywilny ”).

W przypadku umowy konsumenckiej Użytkownik będący Konsumentem może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku wadliwego wykonania w terminie dwóch lat od daty otrzymania. Po dwuletnim okresie przedawnienia Użytkownik nie może już dochodzić swoich uprawnień gwarancyjnych. Jeżeli przedmiotem umowy między konsumentem a przedsiębiorcą jest rzecz używana, przedawnienie wynosi rok.

W przypadku umowy z osobą niebędącą Konsumentem, Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi w terminie jednego roku od daty otrzymania od daty otrzymania.

Użytkownik może według własnego uznania skorzystać z następujących roszczeń gwarancyjnych:

 • Możesz zażądać naprawy lub wymiany, chyba że spełnienie żądanego przez Klienta zapotrzebowania jest niemożliwe lub wiązałoby się to z nieproporcjonalnym dodatkowym kosztem dla firmy w porównaniu z realizacją innego żądania.
 • Jeżeli naprawa lub wymiana nie mogła być zażądana przez Użytkownika (ponieważ nie została podjęta lub zrealizowana przez Usługodawcę), Użytkownik może zażądać proporcjonalnego dostarczenia wynagrodzenia lub usterka może zostać naprawiona lub w inny sposób naprawiona przez Użytkownika lub – w ostatecznym przypadku – może również odstąpić od umowy. Nie ma miejsca na wypłatę z powodu drobnego błędu.

Użytkownik może przenieść wybrane przez siebie uprawnienie z rękojmi na inne, jednakże koszty spowodowane przeniesieniem ponosi Użytkownik, chyba że było to uzasadnione lub Usługodawca podał ku temu przyczynę.

Użytkownik jest zobowiązany zgłosić błąd niezwłocznie po jego wykryciu. Błąd wykryty przez Konsumenta uważa się za zgłoszony niezwłocznie, jeżeli zostanie zgłoszony w ciągu dwóch (2) miesięcy od wykrycia błędu. Za szkody wynikające z opóźnienia w komunikacji odpowiada Użytkownik.

Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dostaw bezpośrednio od firmy.

W ciągu sześciu miesięcy od dostawy (tj. Dostawy, odbioru), w przypadku stwierdzenia wady przez Konsumenta, domniemywa się, że wada istniała już w momencie wykonania, chyba że domniemanie to jest niezgodne z charakterem wady lub charakterem produktu. Usługodawca jest zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, tj. Udowodni, że wada produktu wystąpiła po dostarczeniu do Użytkownika. Na tej podstawie Usługodawca nie jest zobowiązany do wyrażenia sprzeciwu Użytkownika, jeżeli należycie udowodni, że przyczyną błędu jest niewłaściwe użytkowanie produktu. Jednak po sześciu miesiącach od wykonania, ciężar dowodu zostaje odwrócony, tj. W przypadku sporu Konsument musi udowodnić, że wada istniała już w momencie świadczenia.

8.2. Gwarancja

Gwarancja na produkt może powstać tylko w przypadku wystąpienia wady rzeczy ruchomej (produktu). W takim przypadku Użytkownik kwalifikuje się jako Konsument – według własnego wyboru – zgodnie z 7.1. może dochodzić prawa lub roszczenia gwarancyjnego produktu określonego w

W ramach roszczenia gwarancyjnego na produkt Użytkownik może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Produkt uważa się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w momencie wprowadzenia do obrotu lub jeżeli nie posiada właściwości określonych przez producenta.

Użytkownik może zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch (2) lat od wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu utraci to uprawnienie.

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi wyłącznie wobec producenta lub dystrybutora ruchomości.

W przypadku reklamacji produktu Użytkownik musi udowodnić wadę produktu.

Producent (dystrybutor) jest zwolniony ze swoich zobowiązań gwarancyjnych tylko wtedy, gdy może udowodnić, że:

 • produkt nie został wyprodukowany ani wprowadzony do obrotu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub
 • wada nie była rozpoznawalna w świetle wiedzy naukowej i technicznej w momencie wprowadzenia do obrotu lub
 • wada produktu wynika ze stosowania ustawodawstwa lub obowiązkowych przepisów urzędowych.

Wystarczy, że producent (dystrybutor) udowodni jedną z powyższych przyczyn zwolnienia.

Ze względu na tę samą wadę, gwarancja na dostawy i roszczenie gwarancyjne na produkt nie mogą być egzekwowane jednocześnie, równolegle. Jednakże w przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia gwarancyjnego na produkt, Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji od producenta na wymieniony produkt lub naprawioną część.

8.3. Gwarancja

151/2003 w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre trwałe dobra konsumpcyjne w połączeniu z obowiązkową gwarancją na niektóre trwałe dobra konsumpcyjne. (IX. 22.) zawiera przepisy. Zakres (rzeczowy) dekretu dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych w ramach nowej umowy konsumenckiej zawartej na terytorium Węgier i wymienionych w załączniku do dekretu.

Usługodawca wyda Konsumentowi kartę gwarancyjną na Produkty, na które nałożony jest obowiązek gwarancyjny.

Obowiązkowa gwarancja na trwałe dobra konsumpcyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia rządowego może trwać od 1 do 3 lat, w zależności od ceny zakupu produktu, począwszy od dnia wydania produktu Konsumentowi lub w przypadku oddania go do użytku przez Usługodawcę lub jego przedstawiciela.

Firma jest zwolniona z rękojmi tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu.

Ze względu na ten sam błąd Użytkownik nie może jednocześnie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji na produkt, w przeciwnym razie nie będzie mógł wykonywać uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z punktem 7.1. i 7.2. niezależnie od praw określonych w pkt.

8.4. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych

Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych pod następującymi adresami:

Nazwa:                                    Copremia International Kft.

Adres do korespondencji:           Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Adres e-mail:                     info@shopisland.pl

 1. Opcje egzekwowania prawa

9.1. Miejsce, czas i sposób rozpatrzenia reklamacji

Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z produktem lub działalnością Usługodawcy pod następującymi danymi kontaktowymi:

Nazwa:                                    Copremia International Kft.

Adres do korespondencji:           Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Adres e-mail:                     info@shopisland.pl

Usługodawca, o ile to możliwe, niezwłocznie usunie ustną reklamację. W przypadku braku możliwości niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji ustnej ze względu na charakter reklamacji lub braku zgody Użytkownika na załatwienie reklamacji Usługodawca przechowuje protokół reklamacyjny – wraz z merytoryczną odpowiedzią na reklamację przez okres pięciu lat.

Usługodawca zobowiązany jest do przekazania kopii protokołu Użytkownikowi na miejscu w przypadku ustnej reklamacji zgłoszonej osobiście (w siedzibie firmy) lub, gdy nie jest to możliwe, do postępowania zgodnie z zasadami pisemnej reklamacji opisanymi poniżej.

W przypadku ustnej reklamacji przekazanej telefonicznie lub za pomocą innej usługi komunikacji elektronicznej, Usługodawca przesyła kopię protokołu do Użytkownika najpóźniej w tym samym czasie, co merytoryczna odpowiedź.

We wszystkich innych przypadkach Usługodawca postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi przy reklamacji pisemnej.

Usługodawca nadaje reklamacji zarejestrowanej telefonicznie lub innym środkiem komunikacji unikalny identyfikator, co ułatwia późniejsze jej odzyskanie.

Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni. Środek oznacza dostawę pocztą w rozumieniu niniejszej umowy.

W przypadku odrzucenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynie odrzucenia.

9.2. Inne opcje egzekwowania

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w toku negocjacji z Usługodawcą, Użytkownikowi przysługują następujące możliwości dochodzenia roszczeń prawnych:

 • Skargi organów ochrony konsumentów ,

Zadania Urzędu Ochrony Konsumentów, w tym badanie reklamacji konsumentów, wykonują właściwe miejscowo urzędy skarbowe.

Konsumenci mogą wybrać właściwe terytorialnie urzędy za pomocą poniższego linku, który zawiera również wszystkie dane kontaktowe właściwego urzędu.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Konsumentowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji drogą elektroniczną w następujący sposób:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Proces tworzenia komisji arbitrażowej ,

Konsumenci mogą skorzystać z budapesztańskiej komisji pojednawczej znajdującej się obok budapeszteńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Budapeszcie .

Łączność

Adres: 1016 Budapeszt, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Faks: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Więcej informacji na temat prac komisji pojednawczych i procedury można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

http://www.bekeltetes.hu

 • Internetowe rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich Komisja utworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów, z której konsumenci w każdym państwie członkowskim mogą składać skargi.

Platforma utworzona przez Komisję jest dostępna pod adresem:            http://ec.europa.eu/odr

 • Wszczęcie postępowania sądowego .
 1. Inny

10.1. GTC, modyfikacja ceny

Usługodawca może zmienić niniejsze OWH, ceny produktów sprzedawanych w Serwisie oraz inne wskazane ceny w każdym czasie bez mocy wstecznej, zmiana wejdzie w życie po jej opublikowaniu na stronie internetowej i będzie miała zastosowanie do transakcji po jej wejściu w życie.

10.2. Ograniczenia techniczne

Zakup w serwisie internetowym zakłada, że ​​Użytkownik jest świadomy i akceptuje możliwości i ograniczenia Internetu, w szczególności w zakresie wydajności technicznej i błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu sieci Internet, które uniemożliwiają działanie serwisu i dokonanie zakupu.

 

Data wejścia w życie niniejszych Ogólnych warunków to  5 listopada 2020 r

 

 

 

 1. s. Załącznik

Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu / wypowiedzeniu

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Odbiorca: *

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że korzystam z prawa do odstąpienia od umowy / wypowiedzenia w odniesieniu do umowy sprzedaży następujących produktów lub świadczenia następującej usługi: *

Data zawarcia umowy / data odbioru: *

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis konsumenta (-ów): (tylko deklaracja papierowa)

Przestarzały